dilluns, 21 de setembre de 2015

INICI CURS QUIROMASSATGE

QUIROMASSATGE. 11 MESOS
Quiromassatge a Manresa
INICI DEL CURS : 5 D’OCTUBRE 2015 a Setembre 2016 ( Agost No )
HORARI: 18 A 21 HORES ( DILLUNS )
.– El Quiromassatge és un mètode de valoració (per mitjà de la palpació perceptiva) i de tractament manual, aplicat sobre la coberta corporal i transmès per la pressió mecànica de les mans als diferents òrgans i teixits del cos humà. Que té al mateix temps, efectes reguladors sobre el dolor, la sensació general d'energia, els estats d'ànim, el cansament i en general sobre el psiquisme. Segons la indicació i els objectius de tractament proposats, es poden aconseguir efectes que genera accions directes i / o reflejas sobre l'organisme