dimecres, 30 d’octubre de 2013

CURS DE PLANTES MEDICINALS

CURS DE PLANTES MEDICINALS


Objectiu:

✔ Adquirir els coneixements bàsics necessaris per poder aplicar les propietats
terapèutiques de les plantes medicinals a nivell personal i casolà

Continguts:

1. HISTÒRIA DE LA FITOTERÀPIA
2. ANATOMIA I FISIOLOGIA VEGETAL
3. CLASSIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
4. PRINCIPIS ACTIUS I GLOSSARI DE PROPIETATS
5. FITXA TÈCNICA DE LES 120 PRINCIPALS PLANTES MEDICINALS:
• Descripció, propietats, indicacions, formes d'ús, posologia i precaucions
6. MÈTODES DE RECOL·LECCIÓ, CONSERVACIÓ I PREPARACIÓ
• Infusions, decocció i maceració
• Olis, essències i tintures
• Compreses, locions i cataplasmes
• Xarops i gargarismes
• Cremes, banys i bafs
• Vins, tònics i licors
7. LA FARMACIOLA NATURAL A CASA
8. TRACTAMENT FITITERAPÈUTIC DE LES AFECCIONS MÉS COMUNS DEL COS HUMÀ:

Programació:


Del 9 de gener al 19 de juny. Dijous, de 10.30 a 13.30h. Total hores: 72.


CURS DE NUTRICIÓ ESPORTIVA

CURS DE NUTRICIÓ ESPORTIVA

Objectius:

Aprendre a realitzar un pla d'alimentació adequat a les caracterísitques personals de
l'esportista.
Conèixer els beneficis que té una bona nutrició en el rendiment esportiu.

Continguts:

1. CONCEPTES BÀSICS DE NUTRICIÓ
2. ADAPTACIONS FISIOLÒGIQUES A L’EXERCICI FÍSIC
3. NECESSITATS NUTRICIONALS DE L’ESPORTISTA
4. DIETES ESPECIALS EN DIFERENTS ETAPES DE L’EXERCICI:
◦ Dieta d’entrenament
◦ Dieta de supercompensació de glucogen
◦ Dieta de precompetició
◦ Dieta del dia de la competició
◦ Dieta durant la competició
◦ Dieta de recuperació
5. ERRORS ALIMENTARIS FREQÜENTS EN L’ESPORTISTA
6. SUPLEMENTS NUTRICIONALS I SALUT

Programació:

Del 4 de febrer al 17 de juny. Dimarts, de 18 a 20h. Total hores: 40