dimecres, 30 d’octubre de 2013

CURS DE NUTRICIÓ ESPORTIVA

CURS DE NUTRICIÓ ESPORTIVA

Objectius:

Aprendre a realitzar un pla d'alimentació adequat a les caracterísitques personals de
l'esportista.
Conèixer els beneficis que té una bona nutrició en el rendiment esportiu.

Continguts:

1. CONCEPTES BÀSICS DE NUTRICIÓ
2. ADAPTACIONS FISIOLÒGIQUES A L’EXERCICI FÍSIC
3. NECESSITATS NUTRICIONALS DE L’ESPORTISTA
4. DIETES ESPECIALS EN DIFERENTS ETAPES DE L’EXERCICI:
◦ Dieta d’entrenament
◦ Dieta de supercompensació de glucogen
◦ Dieta de precompetició
◦ Dieta del dia de la competició
◦ Dieta durant la competició
◦ Dieta de recuperació
5. ERRORS ALIMENTARIS FREQÜENTS EN L’ESPORTISTA
6. SUPLEMENTS NUTRICIONALS I SALUT

Programació:

Del 4 de febrer al 17 de juny. Dimarts, de 18 a 20h. Total hores: 40