dimecres, 30 d’octubre de 2013

CURS DE PLANTES MEDICINALS

CURS DE PLANTES MEDICINALS


Objectiu:

✔ Adquirir els coneixements bàsics necessaris per poder aplicar les propietats
terapèutiques de les plantes medicinals a nivell personal i casolà

Continguts:

1. HISTÒRIA DE LA FITOTERÀPIA
2. ANATOMIA I FISIOLOGIA VEGETAL
3. CLASSIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
4. PRINCIPIS ACTIUS I GLOSSARI DE PROPIETATS
5. FITXA TÈCNICA DE LES 120 PRINCIPALS PLANTES MEDICINALS:
• Descripció, propietats, indicacions, formes d'ús, posologia i precaucions
6. MÈTODES DE RECOL·LECCIÓ, CONSERVACIÓ I PREPARACIÓ
• Infusions, decocció i maceració
• Olis, essències i tintures
• Compreses, locions i cataplasmes
• Xarops i gargarismes
• Cremes, banys i bafs
• Vins, tònics i licors
7. LA FARMACIOLA NATURAL A CASA
8. TRACTAMENT FITITERAPÈUTIC DE LES AFECCIONS MÉS COMUNS DEL COS HUMÀ:

Programació:


Del 9 de gener al 19 de juny. Dijous, de 10.30 a 13.30h. Total hores: 72.